ĐTDĐ E398 MTV đến với người dùng, ngày hội âm nhạc "Moto E398 Hijacked by MTV" đã được Motorola Việt Nam tổ chức vào ngày 20/8/2005 tại TP.HCM." /> ĐTDĐ E398 MTV đến với người dùng, ngày hội âm nhạc "Moto E398 Hijacked by MTV" đã được Motorola Việt Nam tổ chức vào ngày 20/8/2005 tại TP.HCM."/> ĐTDĐ E398 MTV đến với người dùng, ngày hội âm nhạc "Moto E398 Hijacked by MTV" đã được Motorola Việt Nam tổ chức vào ngày 20/8/2005 tại TP.HCM." />