" /> "/> " />
 • Thứ Hai, 22/08/2005 15:59 (GMT+7)

  Tìm cách đưa chất xám Việt về nguồn

  Ban Chỉ Đạo Quốc Gia về CNTT, Bộ BCVT và UBND TP.HCM tổ chức hội nghị "Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với sự nghiệp CNTT – TT nước nhà". Hơn 100 đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài đã tham dự hội nghị này tại TP.HCM ngày 20/8/2005.

  CNTT-TT nước nhà và vai trò của kiều bào
  Hội nghị đã nghe báo cáo về chiến lược CNTT – TT Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong định hướng chiến lược ứng dụng và phát triển CNTT-TT nước nhà. Trong đó, mục tiêu của VN là đến 2010: CNTT&TT VN đạt trình độ phát triển trung bình khá trong ASEAN và 2020 trở thành nước tiên tiến trong ASEAN về phát triển, ứng dụng CNTT&TT. Riêng cộng đồng chuyên gia tri thức Việt Nam ở nước ngoài được đánh giá là nguồn lực không nhỏ cho mục tiêu nói trên của VN. Được biết hiện đã có 1.630 dự án của kiều bào đầu tư vào VN với số vốn gần 30 tỷ đồng và 600 triệu USD góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm… Đặc biệt, đầu tư kiều hối đang có xu hướng chuyển dịch sang các lĩnh vực công nghệ cao như CNTT, công nghệ PM. Ông Trần Minh Tiến, Viện Chiến Lược BCVT và CNTT thuộc Bộ BCVT, cho biết để thúc đẩy hơn nữa giao lưu, liên kết giữa khối CNTT – TT VN và kiều bào, Bộ sẽ thành lập cổng thông tin của cộng đồng CNTT-TT Việt Nam trong và ngoài nước.

  Trong phần báo cáo hiện trạng, mục tiêu và giải pháp tới năm 2010 của TP.HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân, phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM cho biết: Năm 2000, TP.HCM có khoảng 100 DN CNTT (phần mềm, phần cứng, dịch vụ tin học), tổng doanh số ước đạt 150 triệu USD thì nay, con số doanh nghiệp là khoảng 1.000, tổng doanh số CNTT – VT 2005 tại TP.HCM ước đạt 610 triệu USD. Tốc độ doanh số phần mềm bình quân giai đoạn 2001- 2005 khoảng 30%/năm, phần cứng khoảng 20%/năm. Hiện có 180 doanh nghiệp Việt kiều đầu tư hoạt động CNTT – TT tại thành phố với 1380 dự án đầu tư.

  Thực tế TP.HCM vẫn còn các điểm yếu: chất lượng đào tạo và số lượng chuyên gia CNTT không theo kịp nhu cầu thực tiễn, trình độ tiếng Anh yếu, đội ngũ quản lý trong DN CNTT còn yếu… Sự hợp tác của các chuyên gia Việt kiều nhiều kinh nghiệm sẽ rất cần thiết trong việc đẩy nhanh sự phát triển của CNTT – VT. Đặc biệt, Việt kiều có thể là đầu mối tìm kiếm, mở rộng thị trường cho TP.HCM ra các nước.

  Tạo cơ hội để kiều bào góp sức phát triển CNTT - VT
  Hội nghị đã hình thành 3 nhóm thảo luận:

   1. “Chính sách đối với CNTT-TT gia

   Những việc cần làm ngay:

   Xây dựng chính sách, biện pháp để phát triển lĩnh vực CNTT – TT nước nhà với sự đóng góp to lớn của người Việt Nam ở nước ngoài; tạo ra những môi trường thông thoáng và bình đẳng, cơ hội thuận lợi để trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đầu tư, kinh doanh trên lĩnh vực CNTT – TT yên tâm, tin tưởng làm ăn lâu dài; nghiên cứu tìm biện pháp để kiều bào xây dựng mối quan hệ tốt với các cơ sở khoa học công nghệ, các trường đại học, các doanh nghiệp trong nước hoạt động trong lĩnh vực CNTT – TT, tranh thủ sự hợp tác chuyển giao tri thức, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, xây dựng thị trường tạo điều kiện cho CNTT – TT Việt Nam phát triển kịp với trình độ khu vực và thế giới.

  i đoạn 2006 – 2010, định hướng phát triển và đóng góp của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài với hoạt động này”. Các vấn đề xây dựng chính sách phát triển CNTT-TT, cơ chế để kiều bào đóng góp cho phát triển CNTT VN được bàn luận nhiều nhất.

  2. “Cơ hội đầu tư vào CNTT – TT ở Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển trong nước, thị trường quốc tế và vai trò của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài”. Các vấn đề chính: lĩnh vực sản phẩm tiềm năng; những thuận lợi và khó khăn của kiều bào khi đầu tư vào Việt Nam; những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp trong nước; các vấn đề liên quan đến đầu tư trực tiếp và gián tiếp; những việc kiều bào có thể đóng góp cho sự phát triển CNTT trong nước và một số kiến nghị đề xuất với Nhà Nước.

  3. “Khả năng đóng góp của kiều bào trong nghiên cứu, đào tạo, triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT – TT giai đoạn 2006 – 2010”. Các đại biểu đã trình bày suy nghĩ về những lĩnh vực công nghệ kiều bào có thể đóng góp và các hình thức đóng góp tham gia; những chính sách tạo điều kiện và thu hút được kiều bào về tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực.

  Với những đóng góp thẳng thắn, chân tình của kiều bào, đơn vị tổ chức có cơ hội ghi nhận để từ đó tìm giải pháp tích cực khuyến khích kiều bào CNTT – TT đầu tư và hợp tác vì sự phát triển của CNTT – TT Việt Nam. Hội nghị là cơ hội để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ mối quan tâm và nguyện vọng chính đáng, đóng góp cho sự phát triển CNTT – TT nước nhà, cũng như là cơ hội để Chính Phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp hiểu rõ hơn tiềm năng và khả năng to lớn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực CNTT – TT.

  Đại Nguyên

  ID: O0508_1