Chiều 14/9/2005, Bộ BCVT đã chính thức cho phép VNPT được áp dụng mức cước mới, giảm hơn so với mức cước cũ cho hai mạng Vinaphone và MobiFone. Mức cước mới sẽ áp dụng từ 1/10/2005." /> Chiều 14/9/2005, Bộ BCVT đã chính thức cho phép VNPT được áp dụng mức cước mới, giảm hơn so với mức cước cũ cho hai mạng Vinaphone và MobiFone. Mức cước mới sẽ áp dụng từ 1/10/2005."/> Chiều 14/9/2005, Bộ BCVT đã chính thức cho phép VNPT được áp dụng mức cước mới, giảm hơn so với mức cước cũ cho hai mạng Vinaphone và MobiFone. Mức cước mới sẽ áp dụng từ 1/10/2005."/>