Nhằm khẳng định quyết tâm mở rộng thị trường trong lĩnh vực máy tính xách tay (MTXT), ngày 15/9, công ty CMS đã chính thức đưa ra thị trường loại MTXT giá cạnh tranh, 10,9 triệu đồng. " /> Nhằm khẳng định quyết tâm mở rộng thị trường trong lĩnh vực máy tính xách tay (MTXT), ngày 15/9, công ty CMS đã chính thức đưa ra thị trường loại MTXT giá cạnh tranh, 10,9 triệu đồng. "/> Nhằm khẳng định quyết tâm mở rộng thị trường trong lĩnh vực máy tính xách tay (MTXT), ngày 15/9, công ty CMS đã chính thức đưa ra thị trường loại MTXT giá cạnh tranh, 10,9 triệu đồng. " />