Công ty phân tích thị trường IDC thông báo IBM dẫn đầu doanh thu cho các dòng máy chủ UNIX và máy chủ Blade.

" />

Công ty phân tích thị trường IDC thông báo IBM dẫn đầu doanh thu cho các dòng máy chủ UNIX và máy chủ Blade.

"/>

Công ty phân tích thị trường IDC thông báo IBM dẫn đầu doanh thu cho các dòng máy chủ UNIX và máy chủ Blade.

" />