Sau việc tung ra chương trình khuyến mại lớn nhất và gây "sốc" với thị trường, tổng công ty Viễn Thông Quân Đội vừa công bố sẽ tiếp tục giảm cước đối với dịch vụ thông tin di động Viettel Mobile." /> Sau việc tung ra chương trình khuyến mại lớn nhất và gây "sốc" với thị trường, tổng công ty Viễn Thông Quân Đội vừa công bố sẽ tiếp tục giảm cước đối với dịch vụ thông tin di động Viettel Mobile."/> Sau việc tung ra chương trình khuyến mại lớn nhất và gây "sốc" với thị trường, tổng công ty Viễn Thông Quân Đội vừa công bố sẽ tiếp tục giảm cước đối với dịch vụ thông tin di động Viettel Mobile."/>