Khóa đào tạo đầu tiên về công nghệ an ninh mạng của Juniper vừa khai giảng ngày 26/9/2005 tại HanoiCTT. Khóa học sẽ diễn ra trong 3 ngày." /> Khóa đào tạo đầu tiên về công nghệ an ninh mạng của Juniper vừa khai giảng ngày 26/9/2005 tại HanoiCTT. Khóa học sẽ diễn ra trong 3 ngày."/> Khóa đào tạo đầu tiên về công nghệ an ninh mạng của Juniper vừa khai giảng ngày 26/9/2005 tại HanoiCTT. Khóa học sẽ diễn ra trong 3 ngày." />