FPT và NEC, tập đoàn CNTT số một Nhật Bản đã diễn ra ngày 27/9 tại Hà Nội." /> FPT và NEC, tập đoàn CNTT số một Nhật Bản đã diễn ra ngày 27/9 tại Hà Nội."/> FPT và NEC, tập đoàn CNTT số một Nhật Bản đã diễn ra ngày 27/9 tại Hà Nội." />