Nam, ngày 27/9 công ty Singapore Technologies Telemedia (ST Telemedia) đã chính thức tuyên bố mở văn phòng đại diện tại Việt Nam." /> Nam, ngày 27/9 công ty Singapore Technologies Telemedia (ST Telemedia) đã chính thức tuyên bố mở văn phòng đại diện tại Việt Nam."/> Nam, ngày 27/9 công ty Singapore Technologies Telemedia (ST Telemedia) đã chính thức tuyên bố mở văn phòng đại diện tại Việt Nam." />