Tin nhắn thất thiệt về một chương trình khuyến mại theo kiểu nhắn tin để được tiền thưởng, đã từng diễn ra với mạng 091 và 090, lại đang xảy ra tương tự với khách hàng mạng Viettel trong những ngày qua. Lãnh đạo Viettel phủ nhận tin đồn này và mong muốn khách hàng nêu cao tinh thần cảnh giác để tránh thiệt hại." /> Tin nhắn thất thiệt về một chương trình khuyến mại theo kiểu nhắn tin để được tiền thưởng, đã từng diễn ra với mạng 091 và 090, lại đang xảy ra tương tự với khách hàng mạng Viettel trong những ngày qua. Lãnh đạo Viettel phủ nhận tin đồn này và mong muốn khách hàng nêu cao tinh thần cảnh giác để tránh thiệt hại."/> Tin nhắn thất thiệt về một chương trình khuyến mại theo kiểu nhắn tin để được tiền thưởng, đã từng diễn ra với mạng 091 và 090, lại đang xảy ra tương tự với khách hàng mạng Viettel trong những ngày qua. Lãnh đạo Viettel phủ nhận tin đồn này và mong muốn khách hàng nêu cao tinh thần cảnh giác để tránh thiệt hại."/>