• Thứ Hai, 10/10/2005 11:26 (GMT+7)

  Học bổng tiến sỹ của IBM

  IBM đang thực hiện chương trình nghiên cứu sinh tài năng nhằm trao học bổng nghiên cứu của IBM trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chương trình học bổng tiến sỹ của năm 2006 sẽ hết hạn ngày 31/10/2005.

  Việc cấp học bổng được thực hiện trên cơ sở đánh giá tiềm năng về khả năng nghiên cứu và mức độ phù hợp về trình độ kỹ thuật của họ đối với IBM cũng như những tiến bộ trong quá trình học của họ thông qua các bài báo, thư giới thiệu của giáo sư và trưởng khoa. Học bổng gồm có học phí và tiền ăn ở trị giá 17.500 USD cho một năm học và một máy tính ThinkPad. Tất cả những người được học bổng sẽ được giới thiệu tới một chuyên gia của IBM tùy theo mối quan tâm về từng mặt kỹ thuật và học viên được khuyến khích thực tập tại một phòng nghiên cứu hoặc phát triển của IBM dưới sự hướng dẫn của chuyên gia đó.

  Ngoài ra, để hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, IBM đưa ra chương trình "Sáng kiến học đường". Theo đó, IBM đã đưa online danh mục các phần mềm dành cho sinh viên. Danh mục phần mềm online này giúp các giáo sư dễ dàng đưa các sản phẩm phần mềm tới tận tay sinh viên sử dụng cho mục đích học tập và giảng dạy. Nếu các giảng viên tham gia vào chương trình "Sáng kiến học đường" của IBM, họ sẽ  có các phiên bản hoàn thiện của IBM Rational Software Modeler, IBM Rational Application Developer, IBM WebSphere Application Server và IBM DB2 Universal Database phục vụ giảng dạy. Thông qua chương trình sáng kiến học đường của IBM, hơn 1.700 trường đại học đã tổ chức được hơn 3.800 khóa học mới cho hơn 28.000 sinh viên. Tại Việt Nam, IBM đang mở rộng chương trình sáng kiến học đường đến các khoa CNTT trên toàn quốc.

  Để biết thêm thông tin, truy cập trang web http://www.ibm.com

  Bằng Linh

  ID: O0510_1