http://vinafrica.com do Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam xây dựng sẽ là chủ đề chính được đề cập đến trong chuyến thăm Châu Phi (theo dự kiến) của Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An vào cuối năm nay." /> http://vinafrica.com do Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam xây dựng sẽ là chủ đề chính được đề cập đến trong chuyến thăm Châu Phi (theo dự kiến) của Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An vào cuối năm nay."/> http://vinafrica.com do Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam xây dựng sẽ là chủ đề chính được đề cập đến trong chuyến thăm Châu Phi (theo dự kiến) của Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An vào cuối năm nay." />