• Thứ Bảy, 15/10/2005 08:23 (GMT+7)

  TP.HCM: Tìm cách phác thảo bức tranh CNTT - TT

  Ngày 14/10/2005, Cục Thống Kê TP.HCM bắt đầu triển khai điều tra tình hình CNTT -TT tại TP.HCM. Dự kiến 16.000 đến 18.000 doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp sẽ được khảo sát nhằm đưa ra bức tranh chung về CNTT - TT tại TP.HCM.

  Đông đảo DN đã đến tìm hiểu yêu cầu điều tra tại buổi tập huấn của Cục Thống Kê TP.HCM, ngày 14/10/2005
  “Cuộc điều tra CNTT - TT TP.HCM năm 2005” được tiến hành theo quyết định số 177/2005/QĐ - UBND, do Phó Chủ Tịch Thường Trực UBND TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân ký ngày 28/9/2005. Theo quyết định, Sở BCVT chủ trì thực hiện và Cục Thống Kê TP.HCM là đơn vị tiến hành điều tra. Đối tượng điều tra được phân theo 3 thành phần:

  - Doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trong ngành CNTT - TT (khảo sát 100% đơn vị tại TP.HCM)

  - Cơ quan hành chính sự nghiệp, DN nhà nước và DN có cổ phần vốn nhà nước (khảo sát 100% đơn vị tại TP.HCM)

  - DN có vốn đầu tư nước ngoài và DN không hoạt động trong lĩnh vực CNTT (khảo sát lấy mẫu 20% đơn vị tại TP.HCM)

  Kinh phí điều tra lấy từ ngân sách của TP.HCM. Mục tiêu của cuộc điều tra là thu thập thông tin cơ bản về CNTT - TT trên địa bàn thành phố, gồm hoạt động sản xuất kinh doanh CNTT - TT và tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ sở kinh tế và đơn vị hành chính sự nghiệp. Trên cơ sở thông tin thu thập được, Sở BCVT TP.HCM sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về CNTT - TT đầu tiên của TP.HCM cũng như kế hoạch phát triển CNTT - TT thành phố trong giai đoạn 2006-2010.

  Dự kiến 16.000 - 18.000 DN, cơ quan hành chính sự nghiệp tại

  TS. Lê Thị Thanh Loan, phó cục trưởng Cục Thống Kê TP.HCM
  TP.HCM sẽ được điều tra bằng cách điền phiếu và gửi về Cục Thống Kê TP.HCM trong tháng 10 - 11/2005. Trước đó, Cục Thống Kê sẽ tổ chức các buổi tập huấn, giải thích yêu cầu điều tra cho DN, cơ quan. Thông tin thu được, Cục sẽ xử lý, tổng hợp và chuyển kết quả cho Sở BCVT TP.HCM vào tháng 12/ 2005.

  Trong 2 buổi tập huấn đầu tiên tổ chức ngày 14/10/2005, đông đảo DN

  TP.HCM đã đến dự và tìm hiểu yêu cầu điều tra. TS. Lê Thị Thanh Loan, phó cục trưởng Cục Thống Kê cho biết: “Chúng tôi làm mọi cách để khuyến khích các đơn vị nhiệt tình tham gia cuộc điều tra lần này như gửi thư mời đến từng DN, tổ chức hướng dẫn DN điền phiếu đúng yêu cầu. DN nào chưa tham gia theo thư mời, Cục sẽ gửi thư lần nữa. Đồng thời Cục nhấn mạnh rằng thông tin điều tra sẽ được giữ bí mật theo đúng Luật Thống Kê. Kết quả công bố sẽ là tỉ lệ, số liệu theo loại hình DN, theo quận huyện... chứ không nói rõ tại DN nào nên các đơn vị có thể hoàn toàn yên tâm khi tham gia”.

  Huyền Sa

  ID: O0510_1