Mạng di động Viettel Mobile, sau một năm đi vào hoạt động, ngày 15/10 đã kỷ niệm sinh nhật đầy năm của mình tại Hà Nội." /> Mạng di động Viettel Mobile, sau một năm đi vào hoạt động, ngày 15/10 đã kỷ niệm sinh nhật đầy năm của mình tại Hà Nội."/> Mạng di động Viettel Mobile, sau một năm đi vào hoạt động, ngày 15/10 đã kỷ niệm sinh nhật đầy năm của mình tại Hà Nội." />