Tại Hà Nội, ngày 20/10, công ty Hệ Thống Thông Tin FPT  (FPT-IS) đã được công nhận là Đối Tác Vàng của Microsoft (Microsoft Gold Certified Parner)." /> Tại Hà Nội, ngày 20/10, công ty Hệ Thống Thông Tin FPT  (FPT-IS) đã được công nhận là Đối Tác Vàng của Microsoft (Microsoft Gold Certified Parner)."/> Tại Hà Nội, ngày 20/10, công ty Hệ Thống Thông Tin FPT  (FPT-IS) đã được công nhận là Đối Tác Vàng của Microsoft (Microsoft Gold Certified Parner)." />