200 doanh nghiệp đầu tiên tham gia chương trình “Máy tính thông minh, doanh nghiệp thành đạt” sẽ được vay vốn không lãi suất từ Ngân hàng Công Thương Việt Nam để đầu tư cho CNTT. Chương trình sẽ thực hiện từ ngày 25/10 đến 31/1/2006." /> 200 doanh nghiệp đầu tiên tham gia chương trình “Máy tính thông minh, doanh nghiệp thành đạt” sẽ được vay vốn không lãi suất từ Ngân hàng Công Thương Việt Nam để đầu tư cho CNTT. Chương trình sẽ thực hiện từ ngày 25/10 đến 31/1/2006."/> 200 doanh nghiệp đầu tiên tham gia chương trình “Máy tính thông minh, doanh nghiệp thành đạt” sẽ được vay vốn không lãi suất từ Ngân hàng Công Thương Việt Nam để đầu tư cho CNTT. Chương trình sẽ thực hiện từ ngày 25/10 đến 31/1/2006." />