Sáng ngày 1/11, Bộ Bưu Chính Viễn Thông, Sở Bưu Chính Viễn Thông TP.HCM và Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa Thông Tin đã có cuộc họp liên ngành về công tác quản lý ban đầu dịch vụ game online. VinaGame sẽ được tiếp tục duy trì kinh doanh nhưng không được cung cấp game mới." /> Sáng ngày 1/11, Bộ Bưu Chính Viễn Thông, Sở Bưu Chính Viễn Thông TP.HCM và Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa Thông Tin đã có cuộc họp liên ngành về công tác quản lý ban đầu dịch vụ game online. VinaGame sẽ được tiếp tục duy trì kinh doanh nhưng không được cung cấp game mới."/> Sáng ngày 1/11, Bộ Bưu Chính Viễn Thông, Sở Bưu Chính Viễn Thông TP.HCM và Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa Thông Tin đã có cuộc họp liên ngành về công tác quản lý ban đầu dịch vụ game online. VinaGame sẽ được tiếp tục duy trì kinh doanh nhưng không được cung cấp game mới."/>
 • Thứ Ba, 01/11/2005 15:01 (GMT+7)

  Kết luận cuộc họp liên ngành về game online

  Sáng ngày 1/11, Bộ Bưu Chính Viễn Thông, Sở Bưu Chính Viễn Thông TP.HCM và Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa Thông Tin đã có cuộc họp liên ngành về công tác quản lý ban đầu dịch vụ game online. VinaGame sẽ được tiếp tục duy trì kinh doanh nhưng không được cung cấp game mới.

  Dịch vụ game online cần được quản lý chặt chẽ về các mặt tiêu cực.
  Cuộc họp đã đưa ra 3 kết luận: Trước hết, dịch vụ trò chơi là nhu cầu giải trí chính đáng. Quan điểm của Sở BCVT TPHCM, Bộ BCVT, Bộ Văn Hóa Thông Tin là không cấm dịch vụ này. Tuy nhiên, các mặt tiêu cực của game online thì cần phải quản lý.

  Thứ hai, theo nghị định 55, dịch vụ game online là dịch vụ ứng dụng Internet. Bản chất của game online là hội tụ của cả dịch vụ viễn thông lẫn dịch vụ cung cấp nội dung, hơn nữa lại là dịch vụ mới, vì vậy việc phối hợp quản lý chặt chẽ giữa các bộ, ngành có liên quan là rất cần thiết.

  Thứ ba, đây là vấn đề mới nên việc chưa thể có hệ thống văn bản quản lý đầy đủ ng

  Kinh nghiệm quản lý game online của Trung Quốc 
   

  Theo tài liệu do Bộ VHTT cung cấp, kinh nghiệm quản lý dịch vụ game online của Trung Quốc như sau: Game online được coi là một sản phẩm văn hóa bao gồm việc phân phối và phát hành trên Internet. Các công ty kinh doanh phải xin phép, Sở Văn Hóa xem xét và trình lên Bộ Văn Hóa xác nhận nội dung của game là phù hợp và có thể truyền tải trên Internet (phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc).

  Vì game online bao gồm việc cung cấp và chia sẻ thông tin trên Internet, các công ty kinh doanh dịch vụ này phải xin giấy phép hoạt động kinh doanh tại Sở Viễn Thông hoặc đơn vị của Bộ Công Nghệ Thông Tin cấp tỉnh, nhằm ngăn chặn việc các đơn vị cung cấp dịch vụ thông tin sản xuất, sao chép, xuất bản và phổ biến các nội dung bất hợp pháp.

  Ngoài ra các công ty kinh doanh game online phải đăng ký bảo hộ bản quyền để được pháp luật bảo hộ.

  ay từ đầu cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, quan điểm là kết hợp quản lý nội dung với quản lý hạ tầng để đưa ra biện pháp phù hợp nhất. Thời gian tới, liên bộ tiếp tục họp để bàn chi tiết hơn về văn bản quản lý.

  Đối với  trường hợp của VinaGame, cuộc họp đã thống nhất vẫn cho công ty này duy trì kinh doanh dịch vụ, nhưng tạm thời không cung cấp các game mới.  Trong thời gian tới, sẽ có văn bản kết luận về vụ việc này.

  Theo ông Phạm Hồng Hải, vụ trưởng viễn thông, Bộ BCVT thì từ nay đến cuối năm 2005 sẽ ban hành quy định liên ngành đối với dịch vụ này. Còn hiện tại việc quản lý game online đang thiếu những hướng dẫn chi tiết (như game online có phải dịch vụ giá trị gia tăng không). Theo ông Hải, pháp lệnh BCVT và nghị định 55 quy định nếu danh mục các dịch vụ viễn thông đã được xếp vào giá trị gia tăng thì phải xin giấy phép OSP. Riêng Sở BCVT TPHCM đã triển khai thực thi quản lý khá tốt. Về bản chất, nếu trong game online có cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng (voice chat, thư điện tử...) đã được phân loại rồi thì phải tuân thủ quy định có giấy phép mặc dù chưa có hướng dẫn chi tiết từ Bộ BCVT.

  Sự ra đời của các dịch vụ mới trên Internet như game online hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý. Việc kìm hãm hoặc đưa ra các chế tài không thích hợp chắc chắn sẽ có ảnh hưởng mạnh tới xã hội và lợi ích của nhiều doanh nghiệp. 

  PV

  ID: O0511_1