Công ty Quốc Tế Minh Việt, nhà phân phối chính thức các sản phẩm của Fujifilm tại Việt Nam sẽ gia nhập thị trường in ấn qua việc cung cấp các giải pháp chế bản, in và hoàn tất ấn phẩm của Ryobi, Horizon, ECRM, Webpress và Akiyama.

" />

Công ty Quốc Tế Minh Việt, nhà phân phối chính thức các sản phẩm của Fujifilm tại Việt Nam sẽ gia nhập thị trường in ấn qua việc cung cấp các giải pháp chế bản, in và hoàn tất ấn phẩm của Ryobi, Horizon, ECRM, Webpress và Akiyama.

"/>

Công ty Quốc Tế Minh Việt, nhà phân phối chính thức các sản phẩm của Fujifilm tại Việt Nam sẽ gia nhập thị trường in ấn qua việc cung cấp các giải pháp chế bản, in và hoàn tất ấn phẩm của Ryobi, Horizon, ECRM, Webpress và Akiyama.

" />