• Thứ Hai, 14/11/2005 08:19 (GMT+7)

  CNpPM TP.HCM: Doanh số 400-450 triệu USD vào 2010?

  Hội Tin Học TP.HCM trong buổi sinh hoạt ngày 11/11/2005 đã trình bày "Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp phần mềm TP.HCM giai đoạn 2006 - 2010” với mục tiêu đưa doanh số ngành công nghiệp phần mềm (CNpPM) TP.HCM đạt mức 400-450 triệu USD vào cuối 2010.

  "Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp phần mềm (DNPM)

  TS. Nguyễn Trọng tại hội thảo
  TP.HCM giai đoạn 2006 - 2010” được nghiên cứu bởi nhóm chuyên gia tư vấn và quản lý đang làm việc tại TP.HCM: TS. Nguyễn Trọng, TS. Lê Trường Tùng, TS. Hoàng Lê Minh, Th.S Trần Lạc Hồng, Th.S Chu Tiến Dũng, PGS.TS Mai Hồng Quỳ, TS Lê Nết. Các đơn vị hỗ trợ chưong trình: Sở KHCN, Sở BCVT, Hội Tin Học, ĐH Luật TP.HCM và nhiều trường, viện, cơ sở nghiên cứu, DN... Chương trình nhằm xác định các luận cứ, mục tiêu, chỉ tiêu và đề xuất các phương án để phát triển DNPM tại TP.HCM thành một lực lượng sản xuất - kinh doanh và dịch vụ đáng kể tại TP.HCM năm 2010.

  Trình bày báo cáo đề xuất triển khai chương trình, TS. Nguyễn Trọng, chuyên gia CNTT, cho biết: Hiện nay TP.HCM chỉ có 1 DN có trên 500 lập trình viên (LTV) là công ty TMA, chưa có DN nào đạt cỡ ngàn LTV và chỉ khoảng 13 DN có hơn 100 LTV. Trong khi đó, CNpPM tại TP.HCM đã được xem là một chương trình phát triển quan trọng của thành phố. Yếu tố hàng đầu để có ngành CNpPM mạnh là phải xây dựng đội ngũ DNPM mạnh. Chính vì vậy, giai đoạn 2006 - 2010, chương trình hướng đến mục tiêu có ít nhất 10 DNPM quy mô lớn (>500 LTV), vài DN PM cỡ ngàn LTV, không dưới 400 DNPM quy mô nhỏ hơn và thật sự có hoạt động. Phấn đấu đến 2010 TP.HCM đạt doanh số PM 400-450 triệu USD.

  TS Nguyễn Trọng đã trình bày nhiều công việc cần thực hiện đối với cả 3 nhóm chủ thể: DNPM, Nhà Nước và các tổ chức - hiệp hội. Chẳng hạn Sở BCVT với trách nhiệm là cơ quan quản lý ngành cần phải thực hiện quy hoạch và công khai kế hoạch - kết quả ứng dụng CNTT tại các cơ quan NN của TP.HCM, xây dựng hệ thống thông tin về tình hình ứng dụng CNTT trong DN. Về phía DNPM, cần thiết lập các công ty tư vấn về ứng dụng CNTT trong cơ quan NN và chuyên ngành; đào tạo tiếng Anh, tiếng Nhật cho chuyên viên PM. Còn phía Hội Tin Học TP.HCM (HCA)

  Ông Lê Trường Tùng (áo xanh), chủ tịch HCA trao chứng nhận hội viên mới tại buổi hội thảo. Trong công cuộc phát triển CNpPM và CNpCNTT VN, HCA hiện là hội tin học hoạt ðộng hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.
  cần chủ trì thành lập các trung tâm giới thiệu tiềm năng CNpPM với thế giới (Software Bridge); xây dựng chuẩn cho DNPM, đặc biệt chú ý đến chuẩn cho DN nhỏ; đào tạo giám đốc CNTT-TT cho DN và ứng dụng CNTT trong DN...

  Các DNPM tại hội thảo đã đóng góp ý kiến xung quanh Chương Trình cũng như mục tiêu phát triển CNpPM TP.HCM: cần có chương trình phát hiện tài năng và hỗ trợ họ trong bước đầu thành lập DN, cần đặc biệt ưu đãi một số DNPM dẫn đầu, xây dựng cổng thông tin cho ngành PM TP.HCM bằng tiếng Anh, Nhật, Pháp để cung cấp thông tin về tiềm năng cho các đối tác nước ngoài...

  Sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp xung quanh đề xuất chương trình nói trên qua website HCA (www.hca.org.vn) và tại hội thảo, ông Hoàng Lê Minh, phó giám đốc Sở BCVT TP.HCM, thành viên của nhóm tư vấn chương trình, cho biết: Sở sẽ hoàn chỉnh báo cáo chương trình, trình dự thảo để UBND TP.HCM phê duyệt (dự kiến tháng 11-12/2005). Đồng thời Sở cũng xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các hạng mục trong chương trình, đưa vào kế hoạch CNTT-TT năm 2006 và trình UBND TP.HCM (12/2005). Trước mắt Sở sẽ thực hiện ngay trong năm 2005: Lập đề án tổ chức tuyển chọn giải pháp và sản phẩm PM tiêu biểu TP.HCM 2005 để trao giải.

  Về mục tiêu 400-450 triệu USD doanh số PM năm 2010, không có ý kiến DN nào phản đối hoặc lo lắng rằng TP.HCM khó đạt mục tiêu nên theo ông Hoàng Lê Minh, con số này sẽ là chỉ tiêu chính thức của chương trình.

  Ngọc Khánh

  ID: O0511_1