Như một lời cảm ơn tới khách hàng đã gắn bó suốt hành trình 10 năm kể từ ngày thành lập, công ty VDC1 đã tổ chức "Ngày hội khách hàng" tại Hà Nội ngày 23/11. " /> Như một lời cảm ơn tới khách hàng đã gắn bó suốt hành trình 10 năm kể từ ngày thành lập, công ty VDC1 đã tổ chức "Ngày hội khách hàng" tại Hà Nội ngày 23/11. "/> Như một lời cảm ơn tới khách hàng đã gắn bó suốt hành trình 10 năm kể từ ngày thành lập, công ty VDC1 đã tổ chức "Ngày hội khách hàng" tại Hà Nội ngày 23/11. " />