Tin từ công ty Silicom, kể từ ngày 1/12/2005 đến hết ngày 31/3/2005, công ty này sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dùng và các máy tính thương hiệu Việt Nam khi mua sản phẩm CPU AMD và mainboard MSI tại thị trường Việt Nam.

" /> Tin từ công ty Silicom, kể từ ngày 1/12/2005 đến hết ngày 31/3/2005, công ty này sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dùng và các máy tính thương hiệu Việt Nam khi mua sản phẩm CPU AMD và mainboard MSI tại thị trường Việt Nam.

"/> Tin từ công ty Silicom, kể từ ngày 1/12/2005 đến hết ngày 31/3/2005, công ty này sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dùng và các máy tính thương hiệu Việt Nam khi mua sản phẩm CPU AMD và mainboard MSI tại thị trường Việt Nam.

"/>