SPT) chính thức đưa ra thị trường 2 gói cước mới: “Linh hoạt” và “Tiết kiệm”, áp dụng cho dịch vụ Internet quay số trả sau thuê bao 1270.
 " /> SPT) chính thức đưa ra thị trường 2 gói cước mới: “Linh hoạt” và “Tiết kiệm”, áp dụng cho dịch vụ Internet quay số trả sau thuê bao 1270.
 "/> SPT) chính thức đưa ra thị trường 2 gói cước mới: “Linh hoạt” và “Tiết kiệm”, áp dụng cho dịch vụ Internet quay số trả sau thuê bao 1270.
 " />