Sáng nay, ngày 6/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo Dục - Đào Tạo (GDĐT) và công ty Intel Việt Nam đã công bố triển khai chương trình “Intel® Teach to the Future - Dạy học cho tương lai tại Việt Nam”. Dự kiến sẽ có 30.000 giáo viên trên cả nước tham gia chương trình này vào năm 2009.

" /> Sáng nay, ngày 6/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo Dục - Đào Tạo (GDĐT) và công ty Intel Việt Nam đã công bố triển khai chương trình “Intel® Teach to the Future - Dạy học cho tương lai tại Việt Nam”. Dự kiến sẽ có 30.000 giáo viên trên cả nước tham gia chương trình này vào năm 2009.

"/> Sáng nay, ngày 6/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo Dục - Đào Tạo (GDĐT) và công ty Intel Việt Nam đã công bố triển khai chương trình “Intel® Teach to the Future - Dạy học cho tương lai tại Việt Nam”. Dự kiến sẽ có 30.000 giáo viên trên cả nước tham gia chương trình này vào năm 2009.

" />
 • Thứ Ba, 06/12/2005 15:43 (GMT+7)

  Khởi động chương trình “Intel® Teach to the Future”

  Sáng nay, ngày 6/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo Dục - Đào Tạo (GDĐT) và công ty Intel Việt Nam đã công bố triển khai chương trình “Intel® Teach to the Future - Dạy học cho tương lai tại Việt Nam”. Dự kiến sẽ có 30.000 giáo viên trên cả nước tham gia chương trình này vào năm 2009.

  Được triển khai thử nghiệm tại Việt Nam từ năm 2003, đến nay đã có 2.340 giáo viên tham gia chương trình “Intel Teach to the Future - Dạy học cho tương lai”. Với những kết quả tích cực thu được sau giai đoạn thí điểm, Bộ GDĐT đã quyết định triển khai chính thức chương trình trên cả nước, bắt đầu từ năm học 2005.

  “Việc trang bị cho học sinh và sinh viên những kiến thức cần thiết trước khi bước vào một thế giới được thúc đẩy bởi công nghệ là cực kỳ quan trọng”, ông Thân Trọng Phúc, tổng giám đốc công ty Intel Việt Nam và Đông Dương nhận xét. “Một trong những phương thức tốt nhất mà chúng ta có thể làm là đào tạo cho đội ngũ giáo viên những kiến thức công nghệ cần thiết, để đội ngũ này có thể sử dụng công nghệ một cách hiệu quả nhất trên lớp học nhằm nâng cao khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh, sinh viên.”

  Được các giáo viên tạo ra nhằm phục vụ cho chính các giáo viên, chương trình này nhằm đào tạo cho các giáo viên những phương thức thích hợp để đưa công nghệ vào các kế hoạch giảng dạy và xây dựng giáo án giảng dạy phù hợp. Các buổi hội thảo do giáo viên chủ trì sẽ hướng dẫn cách sử dụng Internet, thiết kế trang web và các phần mềm truyền thông đa phương tiện trong các bài học dựa trên mô hình dự án có tính tương tác cao. Các giáo viên sau khi tham gia hội thảo sẽ xây dựng kế hoạch giảng dạy nhằm nâng cao khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh, sinh viên thông qua việc sử dụng công nghệ.

  Chương trình “Intel Teach to the Future - Dạy học cho tương lai” là một phần trong sáng kiến “Những đột phá trong lĩnh vực giáo dục của Intel” (Intel® Innovation in Education), kết hợp với các nhà giáo dục trên toàn thế giới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong các lĩnh vực toán học, khoa học và công nghệ, giúp học sinh, sinh viên phát triển các kỹ năng suy nghĩ ở cấp độ cao hơn.

  Ra đời từ năm 2000, chương trình “Intel Teach to the Future - Dạy học cho tương lai” tới nay đã đào tạo được hơn ba triệu giáo viên tại 36 quốc gia.

  Thông tin xem tại: www.intel.com/education.

  Thu Hiền

  ID: O0512_1