Nhà cung cấp hàng đầu về phần mềm cho hệ thống ngân hàng, System Access, vừa chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Việt Nam. Lễ khai trương diễn ra tại Hà Nội ngày 6/12/2005." /> Nhà cung cấp hàng đầu về phần mềm cho hệ thống ngân hàng, System Access, vừa chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Việt Nam. Lễ khai trương diễn ra tại Hà Nội ngày 6/12/2005."/> Nhà cung cấp hàng đầu về phần mềm cho hệ thống ngân hàng, System Access, vừa chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Việt Nam. Lễ khai trương diễn ra tại Hà Nội ngày 6/12/2005." />