• Thứ Tư, 07/12/2005 21:01 (GMT+7)

  Tiêu chuẩn và điều kiện phần mềm kế toán

  Bộ Tài Chính vừa có Thông Tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán (PMKT) áp dụng tại các đơn vị kế toán. Thông Tư này nhằm giúp các đơn vị kế toán có cơ sở để lựa chọn PMKT phù hợp, đồng thời giúp các đơn vị sản xuất PMKT tham khảo khi sản xuất. 

  Theo tinh thần của Thông Tư số 103, Nhà Nước khuyến khích các đơn vị kế toán áp dụng PMKT nhưng phải phù hợp các tiêu chuẩn, điều kiện hướng dẫn tại Thông Tư bao gồm các quy định chi tiết về tiêu chuẩn của phần mềm kế toán (khả năng hỗ trợ người sử dụng; khả năng nâng cấp, tự xử lý và đảm bảo sự chính xác về số liệu kế toán, bảo đảm tính bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu...). Thông Tư cũng quy định các điều kiện bắt buộc khi đưa vào sử dụng PMKT như cơ sở hạ tầng, nhân lực… Đáng chú ý là quy định về chữ số và chữ viết trong kế toán trên giao diện của PM cũng như khi in ra phải tuân thủ theo quy định của Luật Kế Toán. Trường hợp đơn vị kế toán cần sử dụng tiếng nước ngoài trên sổ kế toán thì có thể thiết kế, trình bày song ngữ hoặc phiên bản song song bằng tiếng nước ngoài nhưng phải thống nhất với phiên bản tiếng Việt. Giao diện mỗi màn hình phải dễ hiểu, dễ truy cập và dễ tìm kiếm. Tài liệu kế toán được in ra từ PMKT phải có đầy đủ yếu tố pháp lý theo quy định; đảm bảo sự thống nhất giữa số liệu kế toán lưu giữ trên máy và số liệu kế toán trên sổ kế toán, báo cáo tài chính được in ra từ máy để lưu trữ.

  Khi thực hiện kế toán trên máy vi tính bằng PMKT, đơn vị kế toán phải vận dụng các tiêu chuẩn và điều kiện của PMKT hướng dẫn tại Thông Tư này để lựa chọn PMKT phù hợp với điều kiện áp dụng PMKT của đơn vị. Ngoài ra còn có các quy định về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, phương pháp kế toán, sổ kế toán...

  Bằng Linh (tin từ Bộ Tài Chính)

  ID: O0512_1