Đại diện hãng ASUS Technology Pte., Ltd (Đài Loan) ngày 8/12 đã công bố và trao giấy chứng nhận Nhà phân phối chính thức cho công ty Máy Tính Vĩnh Xuân.

" /> Đại diện hãng ASUS Technology Pte., Ltd (Đài Loan) ngày 8/12 đã công bố và trao giấy chứng nhận Nhà phân phối chính thức cho công ty Máy Tính Vĩnh Xuân.

"/> Đại diện hãng ASUS Technology Pte., Ltd (Đài Loan) ngày 8/12 đã công bố và trao giấy chứng nhận Nhà phân phối chính thức cho công ty Máy Tính Vĩnh Xuân.

"/>