Là một trong 2 đối tác đầu tiên tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, ngày 9/12, công ty FPT đã chính thức ký thỏa thuận đầu tư xây dựng Công Viên Phần Mềm FPT tại Hòa Lạc." /> Là một trong 2 đối tác đầu tiên tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, ngày 9/12, công ty FPT đã chính thức ký thỏa thuận đầu tư xây dựng Công Viên Phần Mềm FPT tại Hòa Lạc."/> Là một trong 2 đối tác đầu tiên tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, ngày 9/12, công ty FPT đã chính thức ký thỏa thuận đầu tư xây dựng Công Viên Phần Mềm FPT tại Hòa Lạc."/>