Tập đoàn Masushita Electric (Nhật Bản) và Panasonic (Singapore) ngày 13/12 đã chính thức ủy quyền cho công ty Hợp Nhất (Teamwork Co., Ltd) là trung tâm bảo hành các sản phẩm của hãng tại Việt Nam." /> Tập đoàn Masushita Electric (Nhật Bản) và Panasonic (Singapore) ngày 13/12 đã chính thức ủy quyền cho công ty Hợp Nhất (Teamwork Co., Ltd) là trung tâm bảo hành các sản phẩm của hãng tại Việt Nam."/> Tập đoàn Masushita Electric (Nhật Bản) và Panasonic (Singapore) ngày 13/12 đã chính thức ủy quyền cho công ty Hợp Nhất (Teamwork Co., Ltd) là trung tâm bảo hành các sản phẩm của hãng tại Việt Nam." />