• Thứ Sáu, 16/12/2005 14:35 (GMT+7)

  IBM xây dựng hệ thống Tabmis cho Bộ Tài Chính

  Ngày 15/12, công ty IBM đã chính thức ký với Bộ Tài Chính hợp đồng xây dựng “Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc” (TABMIS) nhằm cải cách hệ thống quản lý tài chính của Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính và tiêu chuẩn hóa cơ chế kiểm tra, giám sát tài chính của Chính Phủ.

  Tiến sỹ Vũ Văn Trường, giám đốc Dự án Tài chính công, Bộ Tài Chính, cho biết: "Dự án TABMIS là một cấu phần quan trọng trong tổng thể đề án cải cách quản lý tài chính công. Dự án sẽ tích hợp các hệ thống quản lý tài chính riêng lẻ hiện nay thành một hệ thống thông tin thống nhất để tăng cường tính minh bạch trong chấp hành ngân sách và năng lực giải trình của các cơ quan tài chính các cấp và hỗ trợ việc ra quyết định đối với các cơ quan quản lý nhà nước”.

  Dự án sẽ kết nối Kho Bạc Nhà Nước với các chi nhánh kho bạc tại 64 tỉnh, thành phố, và tới tận hơn 600 quận huyện. Hệ thống này cũng sẽ được kết nối với các bộ ngành khác để góp phần sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và thực hiện tốt chiến lược phát triển bền vững.

  Dự án TABMIS được tài trợ bởi Ngân Hàng Thế Giới và có tổng trị giá hợp đồng khoảng 48 triệu đô la Mỹ. IBM là nhà thầu chính của dự án, cung cấp các dịch vụ tư vấn, phần cứng, phần mềm và các dịch vụ hỗ trợ khác. IBM cũng sẽ hợp tác với FPT và Oracle trong việc tích hợp hệ thống thông tin TABMIS.  "Với dự án này, Bộ Tài Chính đã có một bước đi quan trọng trong việc cải cách hệ thống quản lý tài chính công”, ông Krishna Giri, giám đốc phụ trách Nhóm khách hàng Chính Phủ, bộ phận Dịch Vụ Tư Vấn Doanh Nghiệp của IBM ASEAN/Nam Á phát biểu. 

  T.N

  (Theo IBM Việt Nam)

  ID: O0512_1