"Sonoma Hotweek Sales" được triển khai vào đầu tháng 10 vừa qua, công ty cổ phần Thế Giới Số - Digiworld tiếp tục thực hiện đợt khuyến mãi dành cho sản phẩm máy tính xách tay nhãn hiệu Toshiba.

" /> "Sonoma Hotweek Sales" được triển khai vào đầu tháng 10 vừa qua, công ty cổ phần Thế Giới Số - Digiworld tiếp tục thực hiện đợt khuyến mãi dành cho sản phẩm máy tính xách tay nhãn hiệu Toshiba.

"/> "Sonoma Hotweek Sales" được triển khai vào đầu tháng 10 vừa qua, công ty cổ phần Thế Giới Số - Digiworld tiếp tục thực hiện đợt khuyến mãi dành cho sản phẩm máy tính xách tay nhãn hiệu Toshiba.

" />