riển lãm “Máy tính xách tay - Đôi cánh của bạn” vừa chính thức mở cửa ngày 20/12/2005 với bộ sưu tập 35 mẫu máy tính xách tay công nghệ mới nhất." /> riển lãm “Máy tính xách tay - Đôi cánh của bạn” vừa chính thức mở cửa ngày 20/12/2005 với bộ sưu tập 35 mẫu máy tính xách tay công nghệ mới nhất."/> riển lãm “Máy tính xách tay - Đôi cánh của bạn” vừa chính thức mở cửa ngày 20/12/2005 với bộ sưu tập 35 mẫu máy tính xách tay công nghệ mới nhất." />