Nhân dịp Xuân Bính Tuất, EVNTelecom tổ chức chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng khi mua máy và hòa mạng trọn gói 1 thuê bao cố định không dây E-com." /> Nhân dịp Xuân Bính Tuất, EVNTelecom tổ chức chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng khi mua máy và hòa mạng trọn gói 1 thuê bao cố định không dây E-com."/> Nhân dịp Xuân Bính Tuất, EVNTelecom tổ chức chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng khi mua máy và hòa mạng trọn gói 1 thuê bao cố định không dây E-com."/>