Ngày 17/2 tại Hà Nội, Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn quốc tế Oracle về chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập." /> Ngày 17/2 tại Hà Nội, Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn quốc tế Oracle về chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập."/> Ngày 17/2 tại Hà Nội, Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn quốc tế Oracle về chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập." />