Báo Điện Tử VnExpress ngày 26/2/2006 tại Hà Nội đã long trọng kỷ niệm 5 năm thành lập. Hiện VnExpress là một trong số ít báo điện tử có số độc giả lớn với lượng người truy cập thường xuyên là hơn 8,9 triệu." /> Báo Điện Tử VnExpress ngày 26/2/2006 tại Hà Nội đã long trọng kỷ niệm 5 năm thành lập. Hiện VnExpress là một trong số ít báo điện tử có số độc giả lớn với lượng người truy cập thường xuyên là hơn 8,9 triệu."/> Báo Điện Tử VnExpress ngày 26/2/2006 tại Hà Nội đã long trọng kỷ niệm 5 năm thành lập. Hiện VnExpress là một trong số ít báo điện tử có số độc giả lớn với lượng người truy cập thường xuyên là hơn 8,9 triệu."/>