Đó là công bố từ Ban Tổ Chức giải Nhân Tài Đất Việt lần thứ 2 tại cuộc họp báo phát động cuộc thi, diễn ra ngày 1/3/2006, tại Hà Nội. " /> Đó là công bố từ Ban Tổ Chức giải Nhân Tài Đất Việt lần thứ 2 tại cuộc họp báo phát động cuộc thi, diễn ra ngày 1/3/2006, tại Hà Nội. "/> Đó là công bố từ Ban Tổ Chức giải Nhân Tài Đất Việt lần thứ 2 tại cuộc họp báo phát động cuộc thi, diễn ra ngày 1/3/2006, tại Hà Nội. " />