Mạng ĐTDĐ VinaPhone vừa công bố chương trình khuyến mại toàn quốc “Quà tặng bất ngờ tháng 3 từ VinaPhone” áp dụng từ 1/3 đến hết ngày 31/3/2006. " /> Mạng ĐTDĐ VinaPhone vừa công bố chương trình khuyến mại toàn quốc “Quà tặng bất ngờ tháng 3 từ VinaPhone” áp dụng từ 1/3 đến hết ngày 31/3/2006. "/> Mạng ĐTDĐ VinaPhone vừa công bố chương trình khuyến mại toàn quốc “Quà tặng bất ngờ tháng 3 từ VinaPhone” áp dụng từ 1/3 đến hết ngày 31/3/2006. "/>