5 năm thành lập CVPMQT sắp diễn ra (từ 10/3/2006 – 15/3/2006)" /> 5 năm thành lập CVPMQT sắp diễn ra (từ 10/3/2006 – 15/3/2006)"/> 5 năm thành lập CVPMQT sắp diễn ra (từ 10/3/2006 – 15/3/2006)" />