Ngày 9/3/2006, Lucent Technologies (tên trên thị trường Chứng Khoán New York là LU) đã cắt băng khai trương công ty TNHH Công Nghệ Lucent Việt Nam tại tòa nhà Vincom, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Việc mở công ty khẳng định cam kết đầu tư của Lucent đối với thị trường Việt Nam, một trong những nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực Đông Nam Á." /> Ngày 9/3/2006, Lucent Technologies (tên trên thị trường Chứng Khoán New York là LU) đã cắt băng khai trương công ty TNHH Công Nghệ Lucent Việt Nam tại tòa nhà Vincom, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Việc mở công ty khẳng định cam kết đầu tư của Lucent đối với thị trường Việt Nam, một trong những nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực Đông Nam Á."/> Ngày 9/3/2006, Lucent Technologies (tên trên thị trường Chứng Khoán New York là LU) đã cắt băng khai trương công ty TNHH Công Nghệ Lucent Việt Nam tại tòa nhà Vincom, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Việc mở công ty khẳng định cam kết đầu tư của Lucent đối với thị trường Việt Nam, một trong những nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực Đông Nam Á."/>