Đại diện hãng SENAO, ngày 10/3/2006 đã trao giấy chứng nhận nhà phân phối chính thức các sản phẩm thiết bị mạng không dây của hãng tại Việt Nam cho công ty Máy Tính Vĩnh Xuân." /> Đại diện hãng SENAO, ngày 10/3/2006 đã trao giấy chứng nhận nhà phân phối chính thức các sản phẩm thiết bị mạng không dây của hãng tại Việt Nam cho công ty Máy Tính Vĩnh Xuân."/> Đại diện hãng SENAO, ngày 10/3/2006 đã trao giấy chứng nhận nhà phân phối chính thức các sản phẩm thiết bị mạng không dây của hãng tại Việt Nam cho công ty Máy Tính Vĩnh Xuân." />