• Thứ Hai, 13/03/2006 17:22 (GMT+7)

  TP.HCM tiếp tục dẫn đầu về phát triển CNTT-TT

  Trong buổi họp mặt đầu năm 2006 ngành CNTT-TT TP.HCM vào sáng 11/3/2006 tại UBND TP.HCM, thứ trưởng Bộ BC-VT, ông Trần Đức Lai đánh giá TP.HCM tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước về các lĩnh vực ứng dụng CNTT, phát triển công nghiệp CNTT, nguồn nhân lực và đặc biệt là thu hút được nhiều dự án đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao.

  Cụ thể, thành phố đã xây dựng và triển khai tốt, có hiệu quả tại nhiều sở, ngành, quận huyện mô hình ứng dụng CNTT vào dịch vụ công. Sở BC-VT Thành Phố đã rất chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc tham mưu cho UBND thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách cho việc ứng dụng và đẩy mạnh phát triển CNTT.

  Về công nghiệp, Bộ đánh giá thành phố đang giữ vai trò tiên phong trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng như phát triển một số khu phần mềm tập trung, khu công nghệ cao, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phần mềm phát triển cũng như thu hút những tập đoàn CNTT-TT hàng đầu từ nước ngoài (như việc cấp phép đầu tư cho Intel).

  Thứ trưởng nhận định năm 2006 là năm hết sức quan trọng do CNTT-viễn thông được Đảng và Nhà Nước khẳng định là một ngành kinh tế động lực. Ngoài ra, Chính Phủ cũng luôn nhắc nhở ngành này phải tiếp tục phát triển và đi trước một bước để tạo điều kiện cho các lĩnh vực khác phát triển. Chỉ tiêu mà Đại Hội Đảng lần thứ X sắp đến giao cho ngành sẽ khá nặng nề (tất cả các chỉ tiêu phát triển BC-VT và Internet vào năm 2010 phải tăng ít nhất gần gấp đôi so với năm 2005): Mật độ điện thoại tăng ít nhất 40%, Internet tăng 40 – 45%. Ngoài ra, đây là thời điểm Chính Phủ quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thực hiện chính phủ điện tử, tạo mọi điều kiện phát triển thương mại điện tử, tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp CNTT, thu hút hơn nữa vốn đầu tư nước ngoài.

  Thứ Trưởng Trần Đức Lai cũng thay mặt lãnh đạo Bộ đặt ra những yêu cầu cho thành phố trong năm 2006 như sau:

  1. Lĩnh vực CNTT-TT phải có những chính sách, cơ chế phù hợp để đạt được những mục tiêu do Bộ đề ra.
  2. Sở BC-VT TP.HCM hoàn thiện hơn nữa và nhân rộng mô hình ứng dụng CNTT trong các dịch vụ hành chánh công trên địa bàn; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT và bồi dưỡng nguồn nhân lực; ban hành các cơ chế, chính sách để áp dụng CNTT trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước.
  3. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại và thu hút trực tiếp đầu tư nước ngoài để xây dựng công nghiệp CNTT.
  4. Tích cực và mạnh dạn góp ý với Bộ, Chính Phủ để hoàn thiện các cơ chế chính sách quản lý.
  5. Tiếp tục phát triển để có đủ sức gánh vác và giúp đỡ các tỉnh thành còn lại trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (gồm 8 tỉnh); mở rộng hợp tác với các Sở BCVT lân cận.

  Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có hạ tầng mạng, thứ trưởng đề nghị thực hiện theo đúng các chiến lược phát triển chung của từng tỉnh/thành phố để người dân ở mọi miền đất nước hưởng được thông tin một cách bình đẳng. Về phát triển cơ sở hạ tầng, Bộ tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp được cấp phép hạ tầng, giới thiệu công nghệ mới (kể cả vô tuyến, hữu tuyến và các dịch vụ khác).

  Hồng Vy

  ID: O0603_1