Ngày 14/3/2006, Viettel Mobile đã chính thức giới thiệu dịch vụ Yahoo! SMS Messenger. Dịch vụ này cho phép khách hàng của Viettel Mobile có thể gửi tin nhắn (SMS) tới Yahoo! Messenger (YM) và nhận SMS từ YM bằng máy điện thoại di động. Đây là mạng di động đầu tiên cho phép các khách hàng trao đổi 2 chiều với YM." /> Ngày 14/3/2006, Viettel Mobile đã chính thức giới thiệu dịch vụ Yahoo! SMS Messenger. Dịch vụ này cho phép khách hàng của Viettel Mobile có thể gửi tin nhắn (SMS) tới Yahoo! Messenger (YM) và nhận SMS từ YM bằng máy điện thoại di động. Đây là mạng di động đầu tiên cho phép các khách hàng trao đổi 2 chiều với YM."/> Ngày 14/3/2006, Viettel Mobile đã chính thức giới thiệu dịch vụ Yahoo! SMS Messenger. Dịch vụ này cho phép khách hàng của Viettel Mobile có thể gửi tin nhắn (SMS) tới Yahoo! Messenger (YM) và nhận SMS từ YM bằng máy điện thoại di động. Đây là mạng di động đầu tiên cho phép các khách hàng trao đổi 2 chiều với YM."/>