Chiều 13/3/2006, ông Nguyễn Quốc Triệu, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Sở BCVT Hà Nội về phương hướng hoạt động năm 2006 và những năm tiếp theo." /> Chiều 13/3/2006, ông Nguyễn Quốc Triệu, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Sở BCVT Hà Nội về phương hướng hoạt động năm 2006 và những năm tiếp theo."/> Chiều 13/3/2006, ông Nguyễn Quốc Triệu, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Sở BCVT Hà Nội về phương hướng hoạt động năm 2006 và những năm tiếp theo."/>