Khoa CNTT, trường ĐH Bách Khoa TP.HCM đã tổ chức lễ hội truyền thống Khoa CNTT từ 13/3/2006 đến hết 19/3/2006.

" /> Khoa CNTT, trường ĐH Bách Khoa TP.HCM đã tổ chức lễ hội truyền thống Khoa CNTT từ 13/3/2006 đến hết 19/3/2006.

"/> Khoa CNTT, trường ĐH Bách Khoa TP.HCM đã tổ chức lễ hội truyền thống Khoa CNTT từ 13/3/2006 đến hết 19/3/2006.

" />