Ngày 18/3/2006, tại tầng 3 trung tâm Giải Trí Hà Nội Starbowl (2B Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội), NetChùa đã khai trương thêm trung tâm Cyber Game mới. Nhân dịp khai trương NetChùa CyberGame tiến hành hàng loạt giải đấu lớn." /> Ngày 18/3/2006, tại tầng 3 trung tâm Giải Trí Hà Nội Starbowl (2B Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội), NetChùa đã khai trương thêm trung tâm Cyber Game mới. Nhân dịp khai trương NetChùa CyberGame tiến hành hàng loạt giải đấu lớn."/> Ngày 18/3/2006, tại tầng 3 trung tâm Giải Trí Hà Nội Starbowl (2B Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội), NetChùa đã khai trương thêm trung tâm Cyber Game mới. Nhân dịp khai trương NetChùa CyberGame tiến hành hàng loạt giải đấu lớn." />