Lễ hội truyền thống Khoa CNTT - ĐH Bách Khoa TP.HCM đã diễn ra với không khí sôi động và hào hứng, thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên toàn trường và một số truờng đại học khác." /> Lễ hội truyền thống Khoa CNTT - ĐH Bách Khoa TP.HCM đã diễn ra với không khí sôi động và hào hứng, thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên toàn trường và một số truờng đại học khác."/> Lễ hội truyền thống Khoa CNTT - ĐH Bách Khoa TP.HCM đã diễn ra với không khí sôi động và hào hứng, thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên toàn trường và một số truờng đại học khác." />