Sau thành công vang dội của giải game liên trường đại học năm 2005 do công ty Hoàn Long tổ chức, cộng với mong muốn duy trì sân chơi lành mạnh và ổn định cho các bạn trẻ, năm nay công ty Hoàn Long tiếp tực tổ chức giải liên trường đại học lần 2 với tên gọi “Hoàn Long PC Game lần II - 2006”.

" /> Sau thành công vang dội của giải game liên trường đại học năm 2005 do công ty Hoàn Long tổ chức, cộng với mong muốn duy trì sân chơi lành mạnh và ổn định cho các bạn trẻ, năm nay công ty Hoàn Long tiếp tực tổ chức giải liên trường đại học lần 2 với tên gọi “Hoàn Long PC Game lần II - 2006”.

"/> Sau thành công vang dội của giải game liên trường đại học năm 2005 do công ty Hoàn Long tổ chức, cộng với mong muốn duy trì sân chơi lành mạnh và ổn định cho các bạn trẻ, năm nay công ty Hoàn Long tiếp tực tổ chức giải liên trường đại học lần 2 với tên gọi “Hoàn Long PC Game lần II - 2006”.

" />