Ngày 10/4/2006, Viettel Mobile đã tổ chức lễ công bố giải thưởng đầu tiên cho khách hàng trúng thưởng xe hơi Innova trong chương trình khuyến mại “Những số 6 may mắn: Lợi ích dài, vận may lớn”." /> Ngày 10/4/2006, Viettel Mobile đã tổ chức lễ công bố giải thưởng đầu tiên cho khách hàng trúng thưởng xe hơi Innova trong chương trình khuyến mại “Những số 6 may mắn: Lợi ích dài, vận may lớn”."/> Ngày 10/4/2006, Viettel Mobile đã tổ chức lễ công bố giải thưởng đầu tiên cho khách hàng trúng thưởng xe hơi Innova trong chương trình khuyến mại “Những số 6 may mắn: Lợi ích dài, vận may lớn”." />