www.muonline.vn ) sẽ được công ty cổ phần Viễn Thông FPT (FPT Telecom) độc quyền phát hành tại Việt Nam và bắt đầu thu phí. Đây là phiên bản Việt hóa của trò chơi MU do công ty Webzen (Hàn Quốc) phát triển dựa trên những truyền thuyết về lục địa MU xa xưa. " /> www.muonline.vn ) sẽ được công ty cổ phần Viễn Thông FPT (FPT Telecom) độc quyền phát hành tại Việt Nam và bắt đầu thu phí. Đây là phiên bản Việt hóa của trò chơi MU do công ty Webzen (Hàn Quốc) phát triển dựa trên những truyền thuyết về lục địa MU xa xưa. "/> www.muonline.vn ) sẽ được công ty cổ phần Viễn Thông FPT (FPT Telecom) độc quyền phát hành tại Việt Nam và bắt đầu thu phí. Đây là phiên bản Việt hóa của trò chơi MU do công ty Webzen (Hàn Quốc) phát triển dựa trên những truyền thuyết về lục địa MU xa xưa. " />