Ngày 27/4/2006 tại Hà Nội, Microsoft Việt Nam và công ty FPT đã ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược giữa hai tập đoàn, đánh dấu một mốc quan trọng trong sự hợp tác toàn diện của hai bên." /> Ngày 27/4/2006 tại Hà Nội, Microsoft Việt Nam và công ty FPT đã ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược giữa hai tập đoàn, đánh dấu một mốc quan trọng trong sự hợp tác toàn diện của hai bên."/> Ngày 27/4/2006 tại Hà Nội, Microsoft Việt Nam và công ty FPT đã ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược giữa hai tập đoàn, đánh dấu một mốc quan trọng trong sự hợp tác toàn diện của hai bên." />