SPT) chính thức phát hành 2 loại thẻ gọi điện thoại Internet mới là SnetAsia và SnetEU, nhắm vào đối tượng người dùng thường thực hiện gọi quốc tế đến các quốc gia tại khu vực châu Á và châu Âu.

" /> SPT) chính thức phát hành 2 loại thẻ gọi điện thoại Internet mới là SnetAsia và SnetEU, nhắm vào đối tượng người dùng thường thực hiện gọi quốc tế đến các quốc gia tại khu vực châu Á và châu Âu.

"/> SPT) chính thức phát hành 2 loại thẻ gọi điện thoại Internet mới là SnetAsia và SnetEU, nhắm vào đối tượng người dùng thường thực hiện gọi quốc tế đến các quốc gia tại khu vực châu Á và châu Âu.

" />